Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Puls Regionu”

gazeta logo

PULS REGIONU

Magazyn Samorządów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Magazyn regionalny wydawany od 1999 roku, na terenie całego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Porusza tematy samorządowe, społeczne, gospodarcze, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Daje możliwość wypowiedzi osobom, firmom i instytucjom, które mogą przekazywać opinii publicznej swoje treści, bez przekłamań. Corocznie organizujemy zbiórkę elektrośmieci w sołectwach przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Puls Regionu” to jedyny tytuł posiadający prawo używania Herbu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kolportowany przez Pocztę Polską do wszystkich samorządów województwa Warmińsko-Mazurskiego: sołtysów (ok. 2.300 osób), wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków oraz instytucji mających znaczący wpływ na życie mieszkańców, jak: ZUS, US, WFOŚiGW, ARiMR, ARR, WODR,  WORD, SHiUZ, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki i inne.


Numer aktualny

Zgłoś się do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w czterech warmińskich miastach (Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie, Dobrym Mieście). Do programu zakwalifikowanych będzie 30-40 osób, które aktywnie włączają się w życie miast i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Rekrutacja potrwa do 23 kwietnia włącznie.

Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście? Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? Zgłoś się do bezpłatnego programu Warmińskiej Szkoły Liderów Miast organizowanego w czterech warmińskich miastach: Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie i Dobrym Mieście.

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu miasta, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

REKRUTACJA TRWA DO 23 KWIETNIA!

thumbnail

Archiwum 2018 rok
Archiwum 2017 rok
Archiwum 2016 rok
Archiwum 2015 rok