Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Puls Regionu”

gazeta logo

PULS REGIONU

Magazyn Samorządów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Magazyn regionalny wydawany od 1999 roku, na terenie całego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Porusza tematy samorządowe, społeczne, gospodarcze, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Daje możliwość wypowiedzi osobom, firmom i instytucjom, które mogą przekazywać opinii publicznej swoje treści, bez przekłamań. Corocznie organizujemy zbiórkę elektrośmieci w sołectwach przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Puls Regionu” to jedyny tytuł posiadający prawo używania Herbu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kolportowany przez Pocztę Polską do wszystkich samorządów województwa Warmińsko-Mazurskiego: sołtysów (ok. 2.300 osób), wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków oraz instytucji mających znaczący wpływ na życie mieszkańców, jak: ZUS, US, WFOŚiGW, ARiMR, ARR, WODR,  WORD, SHiUZ, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki i inne.


Numer aktualny
Archiwum 2018 rok
Archiwum 2017 rok
Archiwum 2016 rok
Archiwum 2015 rok