Profilaktyka

kierunek_wolnosc1

Kierunek Wolność:

Program społeczny, omawiający problemy związane z różnymi typami uzależnień, głównie uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą i wykluczeniem społecznym. Prowadząca Katarzyna Poluchowicz zaprasza do studia specjalistów z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, którzy omawiają formy pomocy terapeutycznej, wsparcia, ale też profilaktyki uzależnień nieletnich i dorosłych. Pokazywane są miejsca, w których mogą znaleźć pomoc osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy w rodzinie.