Przyroda

obrazek uroczysko

Uroczysko:

Audycja omawiająca zagadnienia związane z gospodarką łowiecką, pracą myśliwych na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ale też relacjonująca wydarzenia dotyczące strzelectwa myśliwskiego, kynologii, kultury łowieckiej oraz kuchni myśliwskiej. Cykl programów jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w Warszawie.

puls_ziemi

Puls Ziemi:

Cykl programów poświęcony ogólnie pojętej ekologii. Relacjonowane są w nim wydarzenia związane z wprowadzaniem nowych technologii do ochrony środowiska naturalnego. Pokazywane są przedsięwzięcia podejmowane przez samorządy, instytucje oraz osoby prywatne, które zmierzają do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, na przykład zakładanie ogniw fotowoltaicznych, solarów, ferm wiatrowych, ale także powstawania nowoczesnych spalarni odpadów i oczyszczalni ścieków. Cykl powstaje przy współpracy z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

l-jak-las1

L jak Las:

Program edukacyjno-przyrodniczy, opowiada o ekosystemie lasu, zwierzętach i bioróżnorodności. Realizowany we współpracy z Lasami Państwowymi. Ideą cyklu jest popularyzacja wiedzy na temat polskich lasów w sferze ochrony, gospodarki i edukacji leśnej.