Kierunek wolność

kierunek_wolnosc2„Kierunek Wolność” – program społeczny, omawiający problemy związane z różnymi typami uzależnień, głównie uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą i wykluczeniem społecznym. Prowadząca Katarzyna Poluchowicz zaprasza do studia specjalistów z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, którzy omawiają formy pomocy terapeutycznej, wsparcia, ale też profilaktyki uzależnień nieletnich i dorosłych. Pokazywane są miejsca, w których mogą znaleźć pomoc osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy w rodzinie.

kierunek_wolnosc_odc6
Odc. 6
Przemoc domowa
kierunek_wolnosc_odc5
Odc. 5
(DDA) Dorosłe Dzieci Alkoholików
kierunek_wolnosc_odc4
Odc. 4
Profilaktyka uzależnień
kierunek_wolnosc_odc3
Odc. 3
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
kierunek_wolnosc_odc2
Odc. 2
Uzależnienie od alkoholu
kierunek_wolnosc_odc1
Odc. 1
Letnie działania dotyczące profilaktyki uzależnień