Edukacja

obrazek indeks

Indeks:

Magazyn, który informuje o działalności naukowej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zrządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. Prezentowane są tu kierunki kształcenia prowadzone przez uczelnię, pokazywane są osiągnięcia studentów oraz sukcesy pracowników naukowych. Relacjonowane są konferencje naukowe, seminaria, imprezy studenckie.