Warmia Mazury

żywność

Żywność Wysokiej Jakości Warmii i Mazur:

Cykl imprez regionalnych promujących naturalną, lokalną i tradycyjną żywność województwa warmińsko-mazurskiego. Prezentacja dorobku kulinarnego Warmii i Mazur ukazująca wzajemne przenikanie kulinarnych kultur mieszkańców zamieszkujących te tereny. Żywność wysokiej jakości to jedna z trzech inteligentnych specjalizacji województwa Warmińsko- Mazurskiego.